Historia fotografii w polsce i na świecie

fotografia

Aparaty fotograficzne towarzyszą ludzkości od I połowy XIX wieku. Dokładny rok, który jest uznawany za datę wynalezienia fotografii to 1839. Za ojca tego wynalazku uznaje się francuza Louis’a Jacques Daguerre. Początków można doszukiwać się jednak dużo wcześniej. W okolicach roku tysięcznego został opisany przyrząd nazywany “camera obscura”. W roku 1568 została opisana przysłona fotograficzna przez Daniela Barbaro. W roku 1694 przez Wilhelma Homberga zostało opisane jak światło przyciemnia niektóre chemikalia.

Camera Obscura czyli tak zwana ciemną komnata

Camera z łac. Oznacza komnatę. Możliwe, że stąd wzięła się nazwa przyrządu, którego znamy dzisiaj jako kamerę. Camera Obscura jednak jest uznawana za prababkę dzisiejszych aparatów fotograficznych. Jest to prosty przyrząd optyczny pozwalający uzyskać rzeczywisty obraz. Składa się z pudełka, czarnego w środku w celu zredukowania odbicia światła. Jedna ze ścianek posiada niewielki otwór (średnica około 0,3-1 mm), który spełnia role obiektywu. Po drugiej stronie powinna znajdować się matowa szyba. Promienie światła, które dostają się przez ten mały otwór tworzą na tej szybie odwrócony (pomniejszony lub powiększony) obraz. W przypadku umieszczenia na tej szybce kliszy, można stworzyć na niej fotografie. Cechami powstałego obrazu są: miękkość, niesamowita głębia ostrości, brak dystorsji pola, rozmycie oraz łagodne kontrasty.

Rodzaje podstawowych Technik fotograficznych

Istnieje mnóstwo technik wykonywania fotografii. Ta aktywność stała się sztuką na miarę malarstwa. Można jednak wyodrębnić 3 podstawowe nurty, z których reszta (podnurty) się wywodzą. Należą do nich:

Fotografia tradycyjna

Jest oparta na związkach srebra, które są czułe na światło. Często słyszalną wersją dla tego rodzaju fotografowania jest “fotografia analogowa”, jest to jednak błędne określenie. Materiały wykorzystywane w tej technice to klisze cięte, które służyły do utrwalania obrazu w aparacie. Zaś drugie były w postaci błon fotograficznych. Fotografie tradycyjną można podzielić na:

• Fotografie monochromatyczną

• Fotografie barwną

Szlachetne techniki fotograficzne

Opierają się na związkach światłoczułych innych niż związki srebra. Należy do nich m.in sól chromianowa, której właściwości światłoczułe oraz garbujące stworzyły ją jednym ze składników fotografii. Do innych związków światłoczułych należą także: gumy, pigment lub bromolej.

Fotografia cyfrowa

Rejestracja obrazu w tym wypadku odbywa się na karcie pamięci, po przetworzeniu światła wpadającego przez obiektyw na elektryczny sygnał, który znajduje się w matrycy. Ciekawostką jest, że obiektywy aparatów cyfrowych a tych tradycyjnych, nie różnią się pod względem konstrukcji optycznej.

Historia fotografii w Polsce

Warto zwrócić uwagę, że Polska na bieżąco śledziła dokonania w dziedzinie fotografii. W lipcu 1839 roku Maksymilian Strasz (polski inżynier oraz wynalazca) opublikował artykuł w “wiadomosciach handlowych I przemyslowych” , który został poświęcony technice fotograficznej nazywanej kalotypią. Pierwszy zakład fotograficzny na terenie polski został utworzony w roku 1887 w Warszawie przez Karola Beyera.

Czym jest kalotypia?

Kalotypia jest znana również jako talbotypia, jest to pierwsza fotograficzna technika negatywowa. Jej ideą było wykonywanie negatywów w celu otrzymania wielu odbitek (tak zwanych pozytywów).

PagesT